Đơn xin vào Đảng Mẫu 1 KNĐ

Được kết nạp vào Đảng là một quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ. Và luôn là niềm kiêu hãng với bất kỳ công dân nào, mỗi khi trở thành Đảng viên của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Trải qua quá trình học và trải nghiệm lớp cảm tình đảng. Cũng như qua quá trình […]

Read More

Các tháng March April May June July August September October November December là tháng mấy trong tiếng Anh

Để nhớ ngày tháng trong một môn ngoại ngữ nào cũng khó. Và trong tiếng Anh cũng vậy,  tiếng Anh có 12 tháng rất khó nhớ và dễ gây nhầm lẫn ít nhất là với mình. Chắc hẳn bạn sẽ phải tự đặt câu hỏi: January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December là tháng mấy? mỗi khi quên và cách viết tắt của […]

Read More