Trong khi học toán và làm toán, với bộ môn lượng giác. Các ký hiệu sin, cos, tan, cot, sec hay csc là gì? Đã bao nhiêu lần một trong sáu ký hiệu trên làm bạn rối não. Và đạo hàm của chúng làm bạn muốn tốc biến khỏi lớp hay phòng thi ngay lập tức.

sin cos tan cot sec csc là gì?

Sin, cos, tan, cot, sec, csc là các ký tự toán học. Được sử dụng trong các công thức tính lượng giác và đạo hàm.

Công thức tính các góc(x) của sin cos tan cot sec csc

 • Sin= đối/ huyền
 • Cos= kề/ huyền
 • Tan= đối/ kề
 • Cot= kề/ huyền
 • Sec= 1/cos
 • Csc= 1/sin

Mẹo nhớ nhanh thần thánh độc đáo của người Việt, đây có thể là một cách học thuộc vẹt cực hay và dễ nhớ qua câu tựa vè:

Sin đi học, Cos không hư, Tan đoàn kết, Cot kết đoàn

Để quá trình giải các bài toán đạo hàm được đơn giản và nhanh chóng hơn. Sau đây là các đạo hàm của sáu hàm số lượng giác bạn nhất định phải nhớ

Đạo hàm của các hàm số lượng giác cơ bản bạn cần nhớ

 • Đạo hàm của sin(x) là bằng cos(x)
 • Đạo hàm của cos(x) là bằng – sin(x)
 • Đạo hàm của tan(x) là bằng sec 2 (x)
 • Đạo hàm của cot(x) là bằng – csc 2 (x)
 • Đạo hàm của sec(x) là bằng sec(x) tan(x)
 • Đạo hàm của csc(x) là bằng – csc(x) cot(x)
Hình ảnh: Bảng đạo hàm – Nguồn wikipedia

Chúc các bạn thành công và vượt qua được hai cuốn giáo trình lượng giác và đạo hàm một cách hoàn hảo nhất.