Bạn đã bao giờ nghe đến các từ như thế hệ 7x, 8x, 9x, 10x. Vậy 7x là gì? 8x là gì? 9x là gì? và 10x là gì?

Các thế hệ 7x đến 10x được coi là thế hệ trẻ, những con người mới của Việt Nam. Những người đang kiến tạo nên Việt Nam. Và định hình Việt Nam là gì? Trong mắt bạn bè thế giới và chính con người Việt Nam.

Người ta thường nói dân 7x, 8x, 9x, 10x thế này thế kia. Không được như cha chú của họ! Nhưng đây là những thế hệ định hình Việt Nam mới. Việt Nam Thịnh Vượng.

7x là gì? Hay thế hệ 7x là gì?

Thế hệ 7x là những người sinh từ năm 1970 tới năm 1979. Thường được gọi là thế hệ 7x hay tuổi 7x.

Hiện tại thế hệ 7x đang ở độ tuổi thành đạt nhất. Và nắm giữ trong tay mình khoảng một nửa già giá trị kinh tế của nước ta.

8x là gì? Hay thế hệ 8x là gì?

Thế hệ 8x là những người sinh từ năm 1980 tới năm 1989. Thường được gọi là dân 8x hay tuổi 8x.

Đây là lớp thế hệ đầu đổi mới, chúng ta có thể thấy sự khác biệt hoàn toàn của 8x với thế hệ trước 7x. Về phong cách sống, tư duy, và năng lực về con người.

9x là gì? Dân 9x là gì?

Thế hệ 9x là những người sinh từ năm 1990 tới năm 1999. Thường được gọi là thế hệ 9x hay tuổi 9x.

Dân 9x được coi là thành phần trẻ tuổi nhất. Cùng với thế hệ 8x, đóng góp khoảng 75% sức lao động của cả đất nước. Theo thống kê mới nhất của Tổng cục Dân Số Việt Nam.

10x là gì? Thế hệ 10x là gì?

Thế hệ 10x là những người sinh từ năm 2000 tới năm 2099. Thường được gọi là thế hệ 10x hay tuổi 10x.

Dựa trên những điều tra dân số Việt Nam, thế hệ 7x đang nắm 60% giá trị tài sản của quốc gia Việt Nam. Thế hệ 8x và 9x đang là thế hệ thúc đẩy sự phát triển kinh tế của nước ta.

Và thế hệ tuổi 10x đang là tương lai định hình nền kinh tế của Việt Nam những năm 2025 – kỷ nguyên công nghiệp hóa và hiện đại của quốc gia chúng ta.

Có nhiều thành tựu và nhiều thiếu sót của các thế hệ đi trước. Nhưng chúng ta vẫn mong mỏi và phấn đấu triệt để. Để thế hệ 10x có những bước tiến vượt bậc so với cha chú của mình.